باستناد نامه شماره 60386 اتاق اصناف مرکز انستان آذربایجانشرقی ؛ درخصوص وضعیت فعلی توقف کسب و کار و تعطیلی واحدهای صنفی به دلیل بیماری کرونا ،بیمه ناه جدید توقف کسب و کار ناشی از کرونا توسط شرکت بیمه تعاون طراحی گردیده است که در صورت اعلام تعطیلی از سوی دولت یا ستاد کرونا، حداکثر تا 60 روز در طول یکسال درآمد خود را در قالب پوشش بیمه ای از بیمه تعاون دریافت کنند . در این طرح با پرداخت حق بیمه سالانه 4580000ریال و 6540000ریال . 9810000ریال برای 3 گروه کم ریسک و ریست متوسط و پرریسک ، در صورت شرایط بوجود آمده فوق ،شرکت بیمه تعاون برای هر روز تعطیلی محل کار مبلغ یک میلیون تومان پرداخت خواهد نمود که با افزایش حق بیمه به هر نسبت ،مبلغ دریافتی نیز به همان نسبت می تواند افزایش یابد . شایان ذکر میباشد در هر مرحله اعلام تعطیلی ،هفت روز اول به عنوان فرانشیز بوده و در تعهد بیمه نخواهد بود و همچنین مشاغلی که در حال حاضر از طرف ستاد کرونا تعطیل اعلام شده اند ،شروع تعهدات بیمه ای آنان از اولین اعلام تعطیلی از سوی ستاد کرونا خواهد بود . لذا همکاران عزیزی که تمایل به انعقاد قرارداد دارند میتوانند با شماره تلفن 35429808 تماس حاصل نموده و یا به نشانی تبریز خیابان آزادی چهارراه حافظ نبش ورودی حافظ روبروی بانک سپه جنب بیمه ایران نمایندگی نوراللهی کارگزاری رسمی بیمه رسول صدری مراجعه نمایند .