طبق ابلاغیه شماره 58154 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،صنف آرایشگری مردانه مشمول نصب سامانه فروش (دستگاه کارت خوان ) و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش میباشند و تمامی آرایشگران مردانه تبریز و حومه باید در اسرع وقت نسبت به ثبت نام به موقع اقدام و شماره سریال 16 رقمی دستگاه کارت خوان مغازه خود را در سایت اداره دارایی به نشانی ثبت نمایند . بدیهی است عدم ثبت نام به موقع منجر به تضییع شرایط استفاده واحدهای مشمول از معافیت ها و مشوق های مالیاتی میگردد . لذا از ابتدای سال 1399 کلیه آرایشگران مردانه ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش  میباشند .