باستناد نامه شماره 60802 اتاق اصناف مرکز استان آذربایجانشرقی ،با توجه به اینکه رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا در کلیه واحدهای صنفی به صورت جدی الزامی بوده و استفاده از ماسک برای صاحبان و متصدیان صنفی اجباری میباشد . لذا شایسته است تمامی آرایشگران مردانه تبریز و حومه برای سلامت خود و جامعه ضمن استفاده از ماسک ، از ورود افراد بدون ماسک به مغازه جلوگیری نمایند .