حمید اکبرزاده (ریاست سابق اتحادیه)

شادروان حمید اکبرزاده فرزند محمد در سال 1325 در شهر بناب دیده به جهان گشود نامبرده پس از طی تحصیلات متوسطه ، در شغل آرایشگری مشغول فعالیت شد . پس از چند سال فعالیت در این صنف به شهر تبریز مهاجرت نموده و در خیابان شمس تبریزی پائین تر از چهارراه حقیقت پیرایش همافر به شغل شریف آرایشگری مشغول شدند . وی از سال 1367 لغایت 1389 ریاست اتحادیه را به عهده داشتند که بعد از انقلاب اولین رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تبریز بوده اند . نامبرده در طول تصدی ریاست اتحادیه خدمات ارزنده ای جهت ارتقاء شغل آرایشگری مردانه انجام داده و به عنوان پدری دلسوزبرای اعضای صنف ایفای نقش نمودند . ایشان در طول مسئولیت خود هرچه در توان داشتند برای پیشبرد اهداف اتحادیه انجام دادند . بالاخره در سال 1390 در اثر عارضه مغزی به رحمت ایزدی پیوستند . روحش شاد و راهش پاینده باد