حیدر ولی نژاد (پیرایش وحید)

زنده یاد حاج حیدر ولی نژاد فرزند احد در سال 1329 به دنيا آمد . او بعد از گذراندن تحصیلات متوسطه جذب شغل آرایشگری مردانه شد و تا آخر عمر در این حرفه مشغول بکار بود . ایشان یکی از خوش خلق ترین افراد این صنف بود که متحمل زحمات آموزش بسیاری از هنرجویان این صنف شد و در عمر پربار خود به عنوان کارآفرین نمونه لقب گرفت . وی در سال 1394 دار فانی را بدرود گفت . روحش شاد و یادش گرامی