موسی توکلی زاده

زنده یاد حاج موسی توکلی زاده از موسسین اتحادیه بوده و در پیشرفت اهداف اتحادیه نقش موثری داشته است نامبرده بیش از چهل سال در صنف آرایشگری با تابلوی صفا در آدرس خیابان آزادی بالاتر از چهارراه طالقانی فعالیت نموده است . ایشان چندین دوره متوالی نماینده اتحادیه در سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان بوده است و به عنوان آزمونگر اتحادیه در آن سازمان فعالیت کرده است . خداوند متعال روحش را شاد کند